لیست کتابها » بیهوشی
Stoelting 's Anesthesia and Co-Existing Disease--Offset
پدیدآورنده: Roberta L. Hines، Katherine E. Marschall
ناشر: تیمورزاده نوین
قیمت پشت جلد: 3492000 ريال
قیمت فروشگاه: 2968200 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
Basics of Anesthesia---Offset--1vol
پدیدآورنده: Ronald D. Miller
ناشر: پردیس‌باوران
قیمت پشت جلد: 2592000 ريال
قیمت فروشگاه: 2203200 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 3 جلد باقی مانده است!
Basics of Anesthesia:1vol
پدیدآورنده: Ronald D. Miller
ناشر: تیمورزاده نوین
قیمت پشت جلد: 3492000 ريال
قیمت فروشگاه: 2968200 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 1 جلد باقی مانده است!
Brown's Atlas of Regional Anesthesia :1vol
پدیدآورنده: Ehab Farag
ناشر: پردیس‌باوران
قیمت پشت جلد: 1292000 ريال
قیمت فروشگاه: 1098200 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
Smith's Anesthesia for Infants and Children::2vol
پدیدآورنده: Peter J. Davis
ناشر: پردیس‌باوران
قیمت پشت جلد: 3992000 ريال
قیمت فروشگاه: 3393200 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 1 جلد باقی مانده است!
Miller's Anesthesia---4vol
پدیدآورنده: Ronald D. Miller
ناشر: کتاب امیر
قیمت پشت جلد: 4690000 ريال
قیمت فروشگاه: 3986500 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
Miller's Anesthesia --4vol
پدیدآورنده: Ronald D. Miller
ناشر: انتشارات کتاب امیر
قیمت پشت جلد: 4750000 ريال
قیمت فروشگاه: 4037500 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
Miller's Anesthesia --4 vol به همراه کتاب ضمیمه
پدیدآورنده: Ronald D. Miller
ناشر: تیمورزاده نوین
قیمت پشت جلد: 3450000 ريال
قیمت فروشگاه: 3105000 ريال (%10 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
ترجمه و تلخیص میلر :بیهوشی در تروما :جلد(16)
پدیدآورنده: جواد صادقی (مترجم)
ناشر: آرتین طب
قیمت پشت جلد: 198000 ريال
قیمت فروشگاه: 168300 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 1 جلد باقی مانده است!
The ICU Book
پدیدآورنده: Paul L. Marino
ناشر: کتاب امیر
قیمت پشت جلد: 1500000 ريال
قیمت فروشگاه: 1275000 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!