لیست کتابها » فيزيك پزشكي و فیزیک زیستی
فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
پدیدآورنده: محمدجواد ابوالحسنی، محمدتقی بحرینی طوسی، محمدعلی عقابیان
ناشر: رویان پژوه
قیمت پشت جلد: 280000 ريال
قیمت فروشگاه: 280000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای
پدیدآورنده: عباس تکاور، محمد افتخاری
ناشر: آییژ
قیمت پشت جلد: 180000 ريال
قیمت فروشگاه: 180000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
تجهیزات و فیزیک فرا صوتی هدریک
پدیدآورنده: منیژه مختاری دیزجی، عفت سلیمانی
ناشر: اطمینان
قیمت پشت جلد: 500000 ريال
قیمت فروشگاه: 425000 ريال (%15 تخفیف)

8 جلد موجود در انبار و فروشگاه مرکزی
فیزیک تشعشع و رادیولوژی
پدیدآورنده: فریدون نجم آبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
قیمت پشت جلد: 250000 ريال
قیمت فروشگاه: 250000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
فیزیک پزشکی
پدیدآورنده: جان آر کامرون، جیمزجی. اسکفرونیک، عباس تکاور (مترجم)
ناشر: آییژ
قیمت پشت جلد: 320000 ريال
قیمت فروشگاه: 320000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
زیست شناسی پرتوی
پدیدآورنده: رضا فردید، مسعود نجفی
ناشر: دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز
قیمت پشت جلد: 175000 ريال
قیمت فروشگاه: 140000 ريال (%20 تخفیف)

845 جلد موجود در انبار و فروشگاه مرکزی
فیزیک پزشکی
پدیدآورنده: عباس تکاور
ناشر: آییژ
قیمت پشت جلد: 330000 ريال
قیمت فروشگاه: 330000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
مبانی فیزیکی پرتوهای یونساز و کاربرد آنها در تشخیص پزشکی
پدیدآورنده: سیدمحمدجواد مرتضوی، سجاد برزوئی
ناشر: دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز
قیمت پشت جلد: 75000 ريال
قیمت فروشگاه: 60000 ريال (%20 تخفیف)

10 جلد موجود در انبار و فروشگاه مرکزی