لیست کتابها » اتاق عمل
Berry & Khon's Operating Room Technique:1vol
پدیدآورنده: Nancymarie Phillips
ناشر: تیمورزاده نوین
قیمت پشت جلد: 3492000 ريال
قیمت فروشگاه: 2968200 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 1 جلد باقی مانده است!
تکنولوژی جراحی توراکس
پدیدآورنده: مصطفی معظم فرد
ناشر: نشرحیدری
قیمت پشت جلد: 200000 ريال
قیمت فروشگاه: 170000 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 2 جلد باقی مانده است!
تکنیک های اتاق عمل :بری و کهن (جلد اول : اصول کار در اتاق عمل )
پدیدآورنده: لیلا ساداتی (مترجم)، احسان گلچینی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر- سالمی
قیمت پشت جلد: 895000 ريال
قیمت فروشگاه: 760750 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
تکنیک های های اتاق عمل :بری و کهن (جلد دوم :اعمال جراحی )
پدیدآورنده: لیلا ساداتی (مترجم)، احسان گلچینی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر- سالمی
قیمت پشت جلد: 495000 ريال
قیمت فروشگاه: 420750 ريال (%15 تخفیف)

6 جلد موجود در انبار و فروشگاه مرکزی
بانک آزمون تشریحی داخلی جراحی اتاق عمل
پدیدآورنده: جمشید اسلامی
ناشر: جامعه نگر- سالمی
قیمت پشت جلد: 449000 ريال
قیمت فروشگاه: 381650 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
بانک آزمون تکنولوژی جراحی اتاق عمل (لانگ کیو . ای)
پدیدآورنده: احسان گلچینی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر- سالمی
قیمت پشت جلد: 459000 ريال
قیمت فروشگاه: 390150 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 2 جلد باقی مانده است!
تکنولوژی جراحی گوارش و هرنیا
پدیدآورنده: مصطفی معظم فرد
ناشر: نشرحیدری
قیمت پشت جلد: 350000 ريال
قیمت فروشگاه: 297500 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
تکنو تست (چشم ) بانک سوالات تکنولوژی جراحی
پدیدآورنده: مصطفی معظم فرد
ناشر: نشرحیدری
قیمت پشت جلد: 300000 ريال
قیمت فروشگاه: 255000 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
تکنو تست (تنفس ،قلب و عروق ) بانک سوالات تکنولوژی جراحی
پدیدآورنده: مصطفی معظم فرد
ناشر: نشرحیدری
قیمت پشت جلد: 450000 ريال
قیمت فروشگاه: 382500 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 1 جلد باقی مانده است!
تکنو تست (ارتوپدی ) بانک سوالات تکنولوژی جراحی
پدیدآورنده: مصطفی معظم فرد
ناشر: نشرحیدری
قیمت پشت جلد: 300000 ريال
قیمت فروشگاه: 255000 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 2 جلد باقی مانده است!