لیست کتابها » مديريت
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پدیدآورنده: مریم غیاثی پور، علی ابوترابی، محمد حاجی زاده
ناشر: جامعه نگر- سالمی
قیمت پشت جلد: 490000 ريال
قیمت فروشگاه: 416500 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
پدیدآورنده: مرجان قاضی سعیدی، احمد داورپناه، رضا صفدری
ناشر: نشرحیدری
قیمت پشت جلد: 350000 ريال
قیمت فروشگاه: 297500 ريال (%15 تخفیف)

از این کتاب فقط 3 جلد باقی مانده است!
سیستم های اطلاعات مدیریت (مفاهیم ، ساختار ،توسعه و ارزیابی )
پدیدآورنده: فرحناز صدوقی، عباس شیخ طاهری، زهرا میدانی
ناشر: نشرحیدری
قیمت پشت جلد: 259000 ريال
قیمت فروشگاه: 220150 ريال (%15 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
مبانی اقتصاد بهداشت و درمان
پدیدآورنده: سعید آصف زاده
ناشر: حدیث امروز
قیمت پشت جلد: 170000 ريال
قیمت فروشگاه: 170000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
مدیریت بهداشت و درمان
پدیدآورنده: سعید آصف زاده، عزیز رضاپور
ناشر: حدیث امروز
قیمت پشت جلد: 170000 ريال
قیمت فروشگاه: 170000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
برنامه ریزی بهداشت و درمان
پدیدآورنده: سعید آصف زاده، عزیز رضاپور
ناشر: حدیث امروز
قیمت پشت جلد: 100000 ريال
قیمت فروشگاه: 100000 ريال

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!
مدیریت بیمارستان
پدیدآورنده: اس.ام. جا ، علی کشتکاران (مترجم)
ناشر: دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز
قیمت پشت جلد: 125000 ريال
قیمت فروشگاه: 100000 ريال (%20 تخفیف)

38 جلد موجود در انبار و فروشگاه مرکزی
درباره مدیریت خدمات بهداشتی
پدیدآورنده: رزماری مک ماهون، علی کشتکاران (مترجم)، سید علیرضا آیت‌اللهی (مترجم)
ناشر: دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز
قیمت پشت جلد: 40000 ريال
قیمت فروشگاه: 32000 ريال (%20 تخفیف)

امکان خرید فعلاً وجود ندارد!